سلامت روان

سلامت روان چیست؟ چگونه سلامت روان را افزایش دهیم؟

سلامت روان-تونیسابلاگ

سلامت روان چیست؟ سلامت روان عاملی بسیار مهم و اساسی در زندگی هر فردی می باشد. فردی سلامتی روان دارد که بتواند با استرس های زندگی کنار بیاید, رفتار خود را کنترل کند, با دیگران ارتباط خوب داشته باشد و کارهای مفید و اساسی انجام دهد. سلامت روان و سلامت …

بیشتر بخوانید »